Behöver du spåra och identifiera produkter i extrema temperaturer?

Hög värme kan vara ett problem när man vill märka produkter med streckkoder

MCL1800 med 2D streckkod temp 900°C utskriven med brickskrivare PLUS3

Ibland behöver man spåra och identifiera produkter i extrema temperaturer. Det kan vara vid t.ex. ståltillverkning, Värmebehandling eller Glödgning. Det finns utmaningar med att hitta lämpliga märkningslösningar som överlever extrema temperaturer och det kan vara ett problem. Om man väljer att inte individmärkta produkter genom sina processer då ökar riskerna för sammanblandningar och det kan vara kostsamt på lång sikt.

Vi erbjuder en rad olika tekniska lösningar för olika höga temperaturer. Vi förstår att ingen process är den andra lik. Vi erbjuder därför er vår samlade kunskap för att tillsammans med er arbeta fram den bästa teknisk fungerande lösning på ert specifika problem.

Vill du prata med en expert?