Märkningen förstörs helt eller delvis

Information och spårbarhet går förlorad och tid får läggas på att identifera produkter och märka om dem

Etiketter Slits Sönder

Problemet är vanligt när man har en märkningslösning som inte är anpassad för den hantering produkterna utsätts för. Problemet kan bero på märkmaterialet i sig, färgbandet eller fastsättningsmetoden. Internt kan detta ställa till stora problem med spårbarheten. Förstörs märkningen under transport får mottagaren samma problem.

Vill du prata med en expert?