Märkningen försvinner ett vanligt problem hos ståltillverkare

Vanliga problem är mekanisk påfrestning och många materialförflyttningar vilket leder till att märkningen försvinner.

Ett mycket vanligt problem är att sin nuvarande märkning inte sitter kvar tillräckligt bra, vilket resulterar i att man tappar identiteten på sina produkter under materialförflyttningar. Vanliga problem som stor mekanisk påfrestning och många materialförflyttningar vilket kan leda till att sin nuvarande märkning faller bort och det skapar problem i sitt interna flöde. Man kan ibland ha valt fel material på sina etiketter, märkbrickor eller hängetiketter vilket resulterar i att de faller bort och skapar onödigt mycket problem med omärkta produkter som kan vara svåra att identifiera.

Idag är det vanligt att man köper sin märkning av någon lokal etikett tillverkare som är duktiga på att tillverka och sälja t.ex. pappersetiketter. Det är vanligt att lokala tillverkare inte har kunskap eller erfarenheten om ståltillverkarnas miljö och tillverkningsprocesser. Det kan leda till att de inte har tillgång eller kunskap om dina problem och har därför svårt att presentera en tillräckligt bra och hållbar lösning på dina unika problem.

Vill du prata med en expert?