Materialförväxlingar av stål vid galvanisering hos underleverantörer?

Om du saknar märkning av konstruktionsstål som skickas till underleverantörer då ökar risken för materialförväxlingar som kostar och tar tid att reda ut.

Ytbehandling

När underleverantörer anlitas för olika produktionsprocesser som t ex galvanisering  finns alltid risken med förväxlingar. Det finns många olika utmaningar med att hålla reda på vilken konstruktionsstål detalj som tillhör vilken kund, projekt.

Förväxlingar kan ske under transporten till underleverantören, hos leverantören och när de galvaniserade detaljerna kommer tillbaka till dig. Det är inte ovanligt att man inte riktigt vet om man verkligen får tillbaka samma antal som man skickade ut till sin leverantör, eller har svårt att veta vilken detalj som tillhör vilket projekt eller order.

Det kan leda till förseningar av projekt och onödiga kostnader för utredningar internt på ditt företag.

Vill du prata med en expert?