Svårigheter med att märka stål är vanliga utmaningar för ståltillverkare

Risken för sammanblandningar ökar desto fler processteg stålet genomgår. Omärkt stål är den vanligaste orsaken till sammanblandningar.

Problem med chargemärkning

Nästan allt stål vidareförädlas i olika processer innan det färdiga stålet levereras till kund. Märkningen måste följa med stålet genom hela produktionskedjan för att uppnå spårbarhet. Risken för sammanblandningar ökar ju fler processteg stålet genomgår om märkning saknas.

Många ståltillverkare tillverkar väldigt många olika stålsorter och det är i princip omöjligt att se någon skillnad på de olika stålsorterna när man lagerhåller stålet. Omärkt stål är den vanligaste orsaken till sammanblandningar. Vanliga orsaker är dålig märkning som inte går att läsa, märkning som faller bort eller hög värme som gör det svårt att märka stålet.

Behovet att kontroller och märkning ökar med antalet processteg. Märkning och spårbarhet ska också följa med stålet hela vägen fram till kunden. Stålindustrins utmaningar finns vid stränggjutning, gjutning, smide, valsning, värmebehandling, betning, kapning, blästring, lagerhantering, färdigställningen, materialförflyttningar och in- och ut-leveranser.

Konsekvensen av en dålig märkning är att operatörer måste spendera mycket tid och resurser för att identifiera stålet när man ska vidareförädla det. Risken för sammanblandningar är stor, vilket resulterar i onödiga kostnader och en sämre produktivitet.

Vill du prata med en expert?