Med handskriven märkning ökar risken för fel

Vi förstår att det förekommer väldigt mycket handskriven märkning ute i industrin. Företag har av tradition alltid arbetat så och upplever inte att det är ett problem.

Etiketter Slits Sönder

Det kan kännas tryggt och säkert med att skriva etiketten för hand men det tar tid från annat och risken för tvetydiga siffror och bokstäver är mycket överhängande och risk för produkt förväxlingar. Studier visar att när olika människor ska läsa och tyda varandras handstilar leder det väldigt ofta till fel. När vi pratar med företag om hand skriven märkning så visar sig det väldigt ofta att det är ett större problem än man trodde.

Vill du prata med en expert?