Svårt att läsa din handskrivna märkning av betong prefab?

Märkning av betong prefab som är otydlig och handskriven skapar utmaningar för både dig och dina kunder.

Svårt att tyda nuvarande handskriven märkning av betong prefab

Handskrivna etiketter kommer vanligtvis förtryckta med viss information och eventuella loggor på. Du behöver fortfarande skriva den mesta informationen själv med en penna på dina etiketter. Det är inte ovanligt att de handskrivna etiketter blir otydliga för dina kunder.

Det kan resultera i att när man levererar sina betong prefab till kunden så får även de utmaningar med att tyda informationen. Det förekommer att personalen på byggarbetsplatsen har anmärkningar på den otydliga märkningen vilket kan leda till klagomål. I slutändan finns alltid risken för förväxlingar på grund av otydlig textning. Vilket kan resultera i förseningar både vis lastning och montering på byggarbetsplatsen.

 

Vill du prata med en expert?