Vi skriver manuellt med penna på plåtbrickor

Plåtbrickorna är hållbara men det är ett stort jobb att skriva manuellt på dem. Samtidigt tar det lång tid och är ofta svårt att tyda vad personalen skrivit.

Hängetiketter fästs på produkterna med tråd clips eller spik

Anledningen till att man väljer plåtbrickor är oftast att märkningen utsätts för omild hantering och att man vill säkerställa att märkningen överlever. Nackdelen med att skriva manuellt på dessa är att det kan vara mycket att skriva och att man behöver skriva samma information på flera brickor. Ett tidsödande arbete som dessutom innebär risk för felskrivningar eller att det är svårt att läsa informationen. Man kan ej heller använda streckkoder i sin hantering för kontroller och spårbarhet.

Vill du prata med en expert?