Private label ställer krav på din etikettproduktion

Utvecklar ni kemiska produkter regelbundet? då kan ni ha problem med att hinna beställa nya förtyckta etiketter.

Distributörer Kemikalier

Tillverkar ni kemikalier själva eller åt andra kunder s.k. private labels då tillverkar och fyller ni säkert kemikalier åt flera andra kunder också. Era kunder vill kanske ha sin egen logotyp och annan förtryckt information tryckt i färg på de etiketter som ni ska märka kemikalierna med. Då köper ni säkert in en hel del olika förtryckta etiketter från olika lokala tryckerier.

Det är inte ovanligt att era kunder utvecklar och förbättrar sina produkter vilket kan få som konsekvens att de önskar nya etiketter och det ställer krav på er etiketttillverkning och resultatet kan bli att ni få slänga etiketter som blivit inkuranta. Det är inte ovanligt att företag tvingas slänga 30% av sina förtyckta etiketter.

Snabba omställningar i produktionen kan även leda till att man saknar förtyckta etiketter och risken är stor att man behöver vänta längre på leverans från sitt tryckeri. Det är normalt med 2-3 veckors ledtid på mindre serier av förtyckta etiketter på rulle.

Vi förstår även att det finns flera fasta kostnader som är direkt kopplade till beställning av förtryckta etiketter från tryckerier. Det kan vara kliché, verktyg, färgbyte omställningskostnader som adderar på priset.

Vill du prata med en expert?