Svårt med chargemärkning av stål vid höga temperaturer?

Att märka stålämnen som slab, billet, bloom eller stång med chargenummer vid processtemperaturer över 800 C är svårt. En konsekvens av att inte märka sitt stål tidigt i sin tillverkningsprocess är sämre kontroll.

Omärkt stål orsakar sammanblandningar

Svårigheter med att märka stål vid höga temperaturer kan vara flera, men den vanligaste orsaken är höga temperaturer. Den vanligaste utmaningen ligger i att hitta en märkning som överlever den höga processtemperaturen och är läsbar. Det kan förekomma andra följdproblem som till exempel ojämna ytor och glödskals problematik under och efter till exempel stränggjutning eller varmvalsning. Omärkt stål är en stor risk som kan leda till kvalitetsproblem.

En konsekvens av att inte märka sitt stål tidigt i sin tillverkningsprocess är sämre kontroll. För ståltillverkare som tillverkar väldigt många olika charger eller stålsorter är det i princip omöjligt att särskilja dem åt när de lagerhålls. Har märkningen på ditt stål försvunnit av någon anledning är sannolikheten stor att du måste analysera det. Det är både tidskrävande och kan vara kostsamt.

Vill du prata med en expert?