Har du problem med sammanblandningar när du anlitar underleverantörer?

Information och spårbarhet går förlorad och tid får läggas på att identifera produkter och märka om dem

Ytbehandling

När underleverantörer anlitas för produktionsprocesser som t ex galvanisering eller industriell målning efterfrågas en märkningslösning för att säkerställa produkternas identitet och ägare. Individmärkning av produkterna möjliggör detta. Användande av streckkoder och läsutrustning som scanners eller handdatorer underlättar registreringen ytterligare av vad man skickat, vad man fått tillbaka och när.

Vill du prata med en expert?