Svårt att tolka nuvarande märkning

Bristfällig märkning skapar svårigheter med avläsning och identifiering

Ståltillverkning göt

Svårigheter med visuell avläsning innebär att man har svårt att identifiera text och nummer på sina produkter. Det leder ofta till misstag i identifiering. Man kan ha svårt att urskilja och sära på siffror vilket kan bero på att märkningen är otydlig. Risker med att man tolkar och läser fel ökar vilket ibland leder till sammanblandningar. Direktmärkning med stämpling och prägling kan skapa problem med visuell avläsning då man kan få svårt med kontraster eftersom märkningen görs direkt i materialet.

Det är inte ovanligt att företag har svårt att göra visuella avläsningar och tolka informationen då kvaliteten på märkningen är bristfällig. En bristfällig märkning kan bero på många olika orsaker som till exempel hög värme, ojämna ytor, glödskal, handmärkning och felaktig märkningsteknik.

Man får lägga ner onödig tid på att tyda och leta efter rätt material inför t ex varmvalsning. Interna transporter till olika vidareförädling processer är en utmaning och man önskar en bättre kontroll.

Vill du prata med en expert?