Har du svårt att märka och hålla reda på er armering?

Om du har kundorderstyrd produktion ställer det ännu högre krav på spårbarhet av ILF armering, armeringsnät och armeringskorgar.

Märka konstruktionsstål etiketter armeringsjärn clips

Eftersom armeringen till en gjutform tillverkas innan formbygget är det en utmaning att hålla reda på vilken armering som hör till vilket projekt och element. Många företag får problem för att man inte upprättar någon egen märkning  på ILF, armeringsnät och armeringskorgar. Ett annat problem är att märkningen man har inte håller måttet och faller av. Det är också vanligt  att det skrivs för hand på etiketter eller märkbrickor som kan vara svårt att tyda. I de här fallen finns det stor risk för att det blir sammanblandningar av vilken armering som hör till vilket projekt och element.

Det leder till ökade kostnader beroende på förseningar i produktion, kassation av felaktigt tillverkade element och i värsta fall felleverans.

Vill du prata med en expert?