Kundorderstyrd produktion behöver organiseras bättre

Kundorderstyrd produktion ställer högre krav på spårbarhet. Företag har svårt att märka Inläggningsfärdig armering och det resulterar i att man gör fel.

Märka konstruktionsstål etiketter armeringsjärn clips

Det blir vanligare att företag tillverkar olika komponenter för att senare sammanställa dem till en färdig produkt. Armeringsjärn som t ex används i prefabricerade betong element för specifika projekt.

Det kan vara svårt att hålla koll på väldigt många olika armeringsjärn om det inte är uppmärkt på ett bra sätt. Risken för att man gör fel ökar och det kan resultera i att man tillverkar fel produkt till fel kund. Det är viktigt att säkerställa att man har armering i lager när man tillverkar Just-In-Time och kunderna kräver snabba leveransen.