Minska dina kassationer av förtryckta etiketter

Det är inte ovanligt att man kasserar mellan 10-20% per år ibland kan denna siffra vara betydligt mycket högre. Den största anledningen till kassationer är att man köper en större mängd etiketter än man verkligen behöver för att priset på förtryckta etiketter varierar med inköpskvantiteten.

Det finns väldigt många olika anledningar till att företag som köper större mängder kundspecifika förtryckta etiketter har kassations problem. Det är inte ovanligt att man kasserar mellan 10-20% per år ibland kan denna siffra vara betydligt mycket högre. Den största anledningen till kassationer är att man köper en större mängd etiketter än man verkligen behöver för att priset på förtryckta etiketter varierar med inköpskvantiteten. Man glömmer ofta bort att ta hänsyn till alla uppstartskostnader som etikett tryckerierna har när man analysera sina kassationskostnader. De vanligaste kostnaderna är kliché, färgbyte, samt fraktkostnader.

Vill du prata med en expert?