är idag en förutsättning för Artificiell Intelligens (AI)

Tung industri kräver idag tuff märkning för att säkerställa datahanteringen—Big Data. AI spelar en viktig roll i framtiden för att öka automatiseringen och därmed produktiviteten

Effektiv märkning är en förutsättning för AI

Tuff märkning med maskinellt avläsbara databärare som märkbrickor och etiketter ligger till grunden av datainsamlingen.

Omställningen till Industri 4.0 pågår för fullt och för att vi ska lyckas i ett allt tuffare globalt affärsklimat så måste vi automatisera mer.

Automatiseringen av utskrifter, fastsättning och avläsning möjliggör effektiv datainsamling i realtid som sedan kan användas av den artificiella intelligensen för snabbare och bättre beslut som ökar produktiviteten.

Hitta rätt lösning

Läs mer om olika lösningar som vi hjälp 1 000-tals kunder med tuff märkning inom industrin.

Prata med våra experter om tuff märkning