CLP-Märkning av farliga kemikalier på arbetsplatsen

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) gäller för märkning av farliga kemiska produkter på arbetsplatser. Företag hanterar ofta farliga kemikalier i stora förpackningar som sedan återfylls i mindre hanterbara, tillfälliga förpackningar för användning i produktionsmiljön.

På arbetsplatsen måste förpackningar med farliga kemiska produkter som används eller lagerhålls märkas. Om kemikalien är klassad som farlig, krävs det en märkning liknande den som används vid försäljning på marknaden eller så kan leverantörens märkningsuppgifter användas.

Hantering av farliga kemikalier

Hantering av farliga kemikalier

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla farliga kemikalier på arbetsplatsen har en godkänd märkning. Företag kan välja att använda en komplett CLP-märkning (kopia av leverantörens märkning) eller en förenklad arbetsplatsmärkning. Oavsett vilket alternativ som används måste märkningen innehålla viktig information, och alla faropiktogram ska ha en röd diamantformad ram.

Produktens/kemikaliens namn
Faropiktogram enligt CLP-förordningen samt varningstext
Text med information om att produkten kan orsaka cancer, allergiska reaktioner, kan skada arvsmassan den kan även vara reproduktionsskadlig.

Vanliga utmaningar vid märkning av farliga kemikalier

Upptäck de vanligaste utmaningar inom märkning av farliga kemikalier på arbetsplatsen som är listade nedan.

Vanliga frågor

Här svarar vi på vanliga frågor vi får angående farliga kemikalier på arbetsplatsen.

Vi rekommenderar denna lösning

Nedan listar vi lösningar vi rekommenderar för de utmaningar du står inför inom märkning av farliga kemikalier på arbetsplatsen.

Ställ en fråga till oss

Tveka inte att kontakta oss om du har något du funderar över.


Expert & VD
Dennis Fjalestad
Över 25 års erfarenhet från tillverkande industri, lager & logistik samt offentlig förvaltning. Läs mer…
Expert
Magnus Friberg
Över 35 års erfarenhet från tillverkande industri, lager & logistiklösningar. Läs mer…
Vi förenklar tuff märkning för ledande industrier!
Vilket tilltalsnamn vill du att vi använder när vi kontaktar dig?
Vi kontaktar dig alltid via epost i första hand, men ringer gärna om du föredrar det.
Skriv valfri fråga så återkommer vi så snart vi kan. Föredrar du att vi ringer upp dig så lämna även ditt telefonnummer här.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram